• Étrendkiegészítőnk bevizsgált termék.
 • OÉTI eng.szám: 14845/2014
A tisztaság belülről kezdődik.

Általános szerződési feltételek

Kiszállítás

A kiszállítás egy árban van, akár telefonon, akár a weboldalunkon rendeli meg a termékeinket.

Adatvédelem

A cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, azokat nem adjuk ki.

A rendelés folyamán megadott információk, mint cím, telefonszám, bankkártyaszám stb. kizárólag a rendelés és a csomag küldés célját szólgálja.

Nem használjuk fel az email címét SPAM küldésre, nem támogatjuk a kéretlen levelek forgalmát. Időnként informáljuk a törzsvásárlóinkat egy-egy akcióról, de ha nem óhajt ilyen jellegü leveleket kapni tőlünk, egyszerűen tudasson minket erről a info@naturalhelp.hu email címen.

                                   Natural Solution Kft. 8348 Megyer, Fő utca 5.

                                                 általános szerződési feltételei
                                                               (Feltételek)

Jelen dokumentum határozza meg azokat a Natural Solution Kft. weboldal felhasználói között létrejött szerződési feltételeket, melyek a weboldalon rendelkezésre álló Szolgáltatások használatára vonatkoznak, valamint szabályozza a weboldal és felhasználói közötti kapcsolatot.

I. Általános rendelkezések

Fogalom meghatározás

1. Cikk


A jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint az alább felsorolt kifejezések és fogalmak az alábbiakra vonatkoznak:

 • "naturalhelp.hu" (http://www.naturalhelp.hu) egy weboldal – a Natural Solution Kft. tulajdonában álló virtuális információforrás az Interneten, mely a Natural Solution Kft. termékeit és szolgáltatásait mutatja be, és lehetőséget biztosít az oldal felhasználói számára, hogy különböző szolgáltatásokat igénybe vegyenek, valamint hogy az oldalon található hiperhivatkozások segítségével a Natural Solution Kft. szerverén vagy más, a  rányítása alá nem tartozó szerveren tárolt információforrásokhoz hozzáférjenek. A "Natural Solution Kft"  egy korlátolt felelősségű társaság, melyet a hatályos EU törvények szerint az 43847781 regisztrációs szám alatt Natural Solution Kft. néven, az alábbi postai címmel jegyeztek be:

Natural Solution Kft. 

8348 Megyer, Fő utca 5. 

Cégjegyzékszám: 19-09-517183

Adószám: 23129270-2-13

 • Natural Solution Kft. biztosítja a jelen szerződési feltételek szerinti szolgáltatásokat, a naturalhelp.hu weboldalon keresztül.
 • A "Szolgáltatások" azok a szolgáltatások és források, melyeket a Natural Solution Kftnaturalhelp.hu felhasználói számára biztosít naturalhelp.hu  alatti weboldalon keresztül, beleértve a jelen katalógusban /terméklistán / szereplő termékeket és más szolgáltatásokat, melyek folyamatosan bővülnek és változhatnak.
 • A "Felhasználó" az a természetes személy, aki a Natural Solution Kft. által biztosított Szolgáltatásokat a  naturalhelp.hu weboldalon keresztül igénybe veszi, miután a későbbiekben részletezett regisztrációs követelményeknek eleget tett. A felhasználó a Natural Solution Kft.-vel szerződéses viszonyban áll.
 • "Szándékos visszaélésnek" minősül minden olyan tett vagy szándék, mely az Internet etikájával összeférhetetlen, vagy az Internethez vagy más azzal kapcsolatos hálózathoz kapcsolódó személyeknek kárt okoz, valamint minden olyan tett, mely bűntettnek vagy közigazgatási szabálysértésnek minősül a Magyar /EU vagy más alkalmazandó jog rendelkezései szerint. Szándékos visszaélésnek minősül nem kizárólagosan minden az alábbiakban felsorolt tett vagy kísérlet: flooding, a forrásokhoz való hozzáférés más felhasználói jogainak, nevének és jelszavának felhasználásával, a rendszer hibáinak felhasználása saját célokra, illetve információszerzés érdekében (HACK), olyan tett, mely ipari kémkedésnek vagy szándékos rongálásnak minősül, a rendszer vagy az információ forrásfeltörése, megrongálása vagy tönkretétele (CRACK), engedély nélküli távoli irányításra kifejlesztett rendszerek továbbítása (Trójai vírusok), vírusok telepítése, az Internet vagy más kapcsolódó hálózatok felhasználóinak általános felhasználását zavaró vagy gátló tettek, stb.
 • A "Webhely" egy bizonyos, az Interneten elérhető tárhely, mely egy egységes cím (URL) és egy HTTP, HTTPS vagy más általános protokollon keresztül érhető el, mely fájlok, programok, szövegek, képek, fényképek vagy más anyagok és források összességét jelenti.
 • A "Weboldal" a webhely egyik része.
 • Az "IP cím" egy egyedi azonosítószám, melyet az egyes számítógépek, weboldalak vagy felhasználói forrás mellé rendelnek, mely lehetővé teszi a felhasználók internetes helyének meghatározását.
 • A "Felhasználói fiók" naturalhelp.hu webhely egy adott része, mely a Natural Solution Kft.   által tárolt, aNatural Solution Kft. által a szerződés megkötésekor igényelt felhasználói információkat tartalmazza. A felhasználói fiók kizárólag felhasználói név és jelszó segítségével érhető el. A felhasználói fiók lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy olyan szolgáltatásokat is igénybe vegyen, melyekhez a Natural Solution Kft.  adatbázisba történő előzetes regisztráció szükséges, valamint lehetővé teszi a szolgáltatások igénybevételének lemondását, a regisztráció során megadott adatok módosítását, a jelszó megváltoztatását és egyéb funkciókat.
 • "Információs rendszer" minden olyan eszköz vagy eszközök hálózata, melyek összességének vagy részének segítségével egy bizonyos program lehetővé teszi az automata adatfeldolgozást.
 • "Hiperhivatkozás" minden olyan egy bizonyos weboldalon elhelyezett link, mely lehetővé teszi a más weboldalakhoz, információforrásokhoz vagy másokhoz történő hozzáférést a standard protokollokon keresztül.
 • A "Jelszó" a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely a felhasználói névvel együtt lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést.
 • A "Felhasználói név" a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely azonosítja a felhasználót a felhasználói fiókhoz történő hozzáférésekor.
 • "Véletlen eseménynek" minősül minden a szerződés pillanatában előre nem látható körülmény, mely a szolgáltatások biztosítását ellehetetleníti.

A szerződés tárgya

2. Cikk

 • Natural Solution Kft. szolgáltatásait kizárólag a felhasználó engedélyével az alábbiakban meghatározottak szerint és az egyes szolgáltatások biztosítására vonatkozó naturalhelp.hu weboldalakon közzétett egyéb feltételek teljesítésével biztosítja.
 • A jelen szerződési feltételek által szabályozott szolgáltatások a források és szolgáltatások egy összetett halmazát jelentik, melyeket a naturalhelp.hu weboldalain elérhető szerződési feltételekben meghatározottak szerint csak előzetes regisztrációval, illetve regisztrációval és a vonatkozó ár megfizetésével vehetők igénybe.
 • naturalhelp.hu weboldal felhasználói szabályai vonatkoznak minden olyan forrás és szolgáltatás igénybevételére, melyek a vásárlók előzetes regisztrációját teszik szükségessé.
 • A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést, illetve az információs csomagok a felhasználó és a weboldal közötti átviteléhez szükséges kapcsolatot biztosítani, melyek a biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. A Natural Solution Kft nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben a felhasználó nem fér hozzá a szolgáltatásokhoz, amennyiben ezek olyan problémából adódnak, melyek a Natural Solution Kft-től függetlenek (hardver vagy szoftver probléma, internetes kapcsolatra vonatkozó problémák, stb.).
 • A jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolatra, valamint azokra a szolgáltatásokra, melyekre külön szabályozás van érvényben.


3. Cikk


Natural Solution Kft. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor módosíthatóak (szabad hozzáférés, előzetes regisztráció, a vonatkozó ár regisztrációt követő megfizetése), valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a Natural Solution Kft. bármikor megváltoztathatja.

Az általános szerződési feltételek elfogadása.

Szerződési feltételek módosítása

4. Cikk

 • Mivel a Natural Solution Kft. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor, valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a Natural Solution Kft. bármikor megváltoztathatja, a szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen szerződési feltételeket a Natural Solution Kft. bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A jelen szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a Natural Solution Kft. székhelye és bejegyzett irodai címe:  8348 Megyer, Fő utca 5. Európai Uniós tagállam.
 • Natural Solution Kft. vállalja, hogy emailben és/vagy a felhasználói profilra, a felhasználóik fiókban vagy a Natural Solution Kft. bármely weboldalán feltűnő helyen elhelyezett értesítővel értesíti a felhasználót a változásról. Amennyiben a fenti második bekezdés értelmében a felhasználó nem nyilatkozik a megváltozott feltételek el nem fogadásáról, úgy a módosítások a felhasználó által is elfogadottaknak tekintendők. Ellenkező esetben a Natural Solution Kft-nek jogában áll a szolgáltatások biztosítását haladéktalanul beszüntetni az adott felhasználó számára, mely a jelen szerződés azonnali felbontásának tekintendő.


II. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások

5. Cikk
Natural Solution Kft. által nyújtott ingyenes szolgáltatások azok a szolgáltatások, melyek a felhasználó aNatural Solution Kft. webhelyeken keresztül elérhet a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében történő regisztrációját követően. 

Árak és a fizetés módja

6. Cikk

 • A szolgáltatások vonatkozó árai a naturalhelp.hu vonatkozó honlapjain kerülnek feltüntetésre, melyeket a Natural Solution Kft. bármikor megváltoztathat. Az egyes feltüntetett árak összege /amennyiben szükséges/ már tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árak további változtatásai nem érintik azt a felhasználót, aki már kifizetett egy bizonyos szolgáltatást.

Az ár megfizetésére a felhasználó a naturalhelp.hu oldalain feltüntetett bármely fizetési módot használhatja.


III. A felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó jogai és kötelezettségei

7. Cikk
A felhasználónak jogában áll a jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott online szolgáltatásokhoz A Natural Solution Kft. által meghatározott módon hozzáférni és használni azokat. Az előzetes regisztrációt igénylő szolgáltatások eléréséhez a felhasználó köteles felhasználói nevet és jelszót megadni. 

8. Cikk
A felhasználónak jogában áll az általa a naturalhelp.hu -ra történő regisztrációja során megadott adatokhoz hozzáférni és módosítani. Ezeket a jogokat a felhasználó felhasználói profilján keresztül online gyakorolhatja.

9. Cikk
A felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos, valamint a szolgáltatások minőségének és megbízhatóságának érdekében a fejlesztések vagy adatvédelem érdekében a szerződési feltételeket a Natural Solution Kft. által meghatározott módon megismeri és betartja. 


10. Cikk
A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést biztosítani, melyek a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek.

11. Cikk

 • naturalhelp.hu webhelyen található tartalmak, beleértve nem kizárólag a szövegek, képek, dizájnok, ábrák, fényképek és más videó anyagok, hanganyagok, formátumok, szoftverek, adatok, adatbázisok (Beleértve aNatural Solution Kft. adatbázisát) és más anyagok, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok a Magyar  állam szellemi tulajdonjogi törvényének védelme alatt, és a Natural Solution Kft vagy más vonatkozó a Natural Solution Kft. számára használati jogot biztosító harmadik fél kizárólagos tulajdonában állnak. A felhasználó nem használhatja saját célokra naturalhelp.hu webhelyet, a szolgáltatásokat vagy a webhely tartalmának bármely részét.
 • A felhasználó hozzáférési joga nem foglalja magában a naturalhelp.hu webhely tartalmának vagy annak bármely részének másolását vagy reprodukálását, illetve a Natural Solution Kft. vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok használatát, kivéve, ha olyan nem jelentős mennyiségű tartalom csupán személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásáról van szó, mely nem sérti a szerzők törvényes érdekeit, vagy bármely más tulajdonosok szellemi tulajdonjogait. A fentiek ellenére, a felhasználó nem távolíthat el egyetlen jelölést vagy a márkával vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt a fenti anyagokból.
 • Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, a felhasználó nem teheti naturalhelp.hu  bármely részének tartalmát, vagy az elérhető szolgáltatásokat elérhetővé bármely harmadik fél számára és nem sokszorozhatja azt meg. Ez többek között az jelenti, hogy a felhasználó nem kivonatolhatja és/vagy használhatja újra a naturalhelp.hu lényeges részeinek tartalmát és/vagy készíthet ismételten vagy rendszeresen kivonatotNatural Solution Kft. Z azon jogát, hogy a fenti összeget meghaladó összegű károkat megtéríttesse.
 • Abban az esetben ha valaki szándékosan rossz címet ad meg rendelésénél vagy nem létező címre rendel, esetleg olyan telefonszámot ad meg, ahol senki sem kapcsolható, tehát direkt kárt okozó szándékkal rendel, azok ellen szándékos károkozás, vagy annak kísérlete miatt jogi vagy büntető eljárást kezdeményezünk.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

12. Cikk
Natural Solution Kft. vállalja, hogy a jelen szerződési feltételek értelmében minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

13. Cikk

 • Amennyiben a felhasználó nem használja felhasználói profilját több, mint 90 (kilencven) napig, a Natural Solution Kft-nek jogában áll a felhasználó felhasználói nevét és jelszavát deaktiválni vagy törölni. Amennyiben a felhasználó a jelen szerződési feltételek 9. cikkének értelmében igénybevett szolgáltatásokért fizetett, a Natural Solution Kft. nem köteles újra aktiválni vagy törölheti a felhasználói nevet illetve jelszót az előfizetési idő lejárta előtt vagy a felhasználó által már megfizetett terjedelem lejártáig.
 • A fenti bekezdés ellenére, amennyiben a felhasználó a Natural Solution Kft. tartalmának, vagy a tartalom bármely részének szellemi tulajdonjogait megsérti, a Natural Solution Kft-nek jogában áll a felhasználót törölni.

14. Cikk

 • Natural Solution Kft-nek jogában áll, de nem köteles, a felhasználó számítógépére sütiket – egy internetes szerveren lévő weboldalon keresztül létrehozott és a felhasználó merevlemezén tárolt kis szöveges fájlokat telepíteni, mely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos információk visszaállítását és tevékenységének követését.
 • Natural Solution Kft hiperhivatkozásokat és reklámhirdetéseket helyezhet el a naturalhelp.hu webhelyen harmadik felek – a Natural Solution Kft partnereinek – szolgáltatásainak és termékeinek forgalmazása érdekében. A Natural Solution Kft nem vonható felelősségre ezeknek a termékeknek az elérhető mennyiségért, valamint a szolgáltatások tartalmáért, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséért, beleértve a szolgáltatások biztosítását, amennyiben a harmadik felek – a Natural Solution Kft partnerei – nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá.
 • A jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott szolgáltatások biztosításakor a Natural Solution Kft fenntartja magának a jogot, hogy felhívja a felhasználó figyelmét vagy felhasználói profiljához hozzárendelje a Natural Solution Kft. hiperhivatkozásait, reklámhirdetéseit, vagy kapcsolódó oldalait, melyek nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá. A Natural Solution Kft nem vállal felelősséget az ilyen és ehhez hasonló oldalakhoz való hozzáférésért, valamint az ilyen webhelyek által nyújtott szolgáltatások biztosításáért, amennyiben ezek tartalma illetve az általuk nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá.
 • Natural Solution Kft jogában áll a felhasználóknak az új szolgáltatásokkal, illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatókat, a jelen szerződési feltételek változásáról szóló értesítést, valamint a továbbiakban nyújtott szerződések igénybevételéről szóló tájékoztatást küldeni. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik, hogy részére a Natural Solution Kft kéretlen kereskedelmi tájékoztatókat küldjön.

15. Cikk

 • Natural Solution Kft jogában áll, de nem köteles, saját belátása szerint eltávolítani, törölni vagy blokkolni naturarhelp.hu  webhely tartalmának bármely részét.
 • Natural Solution Kft jogában áll, de nem köteles, bármely a szerverén elhelyezett tartalmat elmenteni és átadni harmadik feleknek valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben ez a Natural Solution Kft vagy más harmadik fél jogvédelmét, törvényes érdekeinek vagy biztonságának érdekeit szolgálja, valamint azokban az esetekben, amikor a vonatkozó tartalmat az illetékes állami hatóságok igénylik.

IV. Személyes adatok védelme

Személyes adatok

Személyes adatok feldolgozása

16. Cikk

 • Natural Solution Kft a jelen szerződési feltételek értelmében köteles a felhasználók személyes adatait kellő gondossággal kezelni és felelősséget vállalni azon adatok védelméért, melyekhez a szolgáltatások igénybevételének kapcsán jutott, kivéve a vis maior, véletlen események vagy harmadik felek szándékos visszaélése esetén.
 • Natural Solution Kft a regisztrációs űrlapon feltüntetheti, hogy mely adatok megadása kötelező és melyek önkéntesek, valamint feltüntetheti az adatok megadásának megtagadásának következményeit. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fenti rendelkezések szerint dolgozzák fel.
 • Az első bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha a felhasználó vagy az ő irányítása alatt álló más személy szándékos visszaélés során harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit megsérti. Ebben az esetben a Natural Solution Kft kiadhatja a felhasználó személyes adatait az illetékes állami hatóságoknak az alkalmazandó jognak megfelelően.

V. Mely esetben gyakorolhatjuk mégis elállási jogunkat gyógyszer, étrend-kiegészítő, kozmetikum vásárlása esetén?
Mégis élhetünk elállási jogunkkal, amennyiben a terméket bontatlan állapotban vissza tudjuk szolgáltatni (a visszaküldött csomagra szállítási díj nem vonatkozik, így utalásnál sem áll módunkban visszautalni). Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz az áru használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke, vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre érzékenyek vagyunk, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerünkkel, ismert betegségünkkel összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőriztük, visszaküldhetjük az árut, hiszen az eladó azt veszteség nélkül tovább tudja értékesíteni. Fontos tudni, hogy ez esetben sem vagyunk kötelesek elállásunk okát megnevezni,  de maximum tizennégy nap áll rendelkezésünkre!

Naturalhelp Complex 100 % természetes összetevőkkel, rostok, gyógynövények, prebiotikum, káros mellékhatások nélkül!
Vásároljon most!

Garantált minőség és elégedettség | Használati útmutató | Pénz-visszafizetési garancia | Ingyenes kiszállítas 2 és több db rendelésnél
3 doboz termék

Egységár: 12 880 Ft

Együtt 3 db: 38 640 Ft
INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL!

1 fő számára 3 hónapra 
elegendő adag
komplex, teljes béltisztításhoz
és a szervezet méregtelenítéshez2 doboz termék

Egységár: 13 880 Ft

Együtt 2 db: 27 760 Ft
INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL!

1 fő számára 2 hónapra
alkalmas adag 
a felhalmozódott méreg- és
salakanyagok kiürítéséhez1 doboz termék

Egységár: 14 880 Ft

1 db kiszállítással együtt: 16 270 Ft
Kiszállítás: 1 390 Ft

1 fő számára 1 hónapra
elegendő adag
preventív béltisztításhoz és
a szervezet méregtelenítéshezVásárlói vélemények a Naturalhelp-ről:


   H. Zoltán

"Két hónapig fogyasztottam reggelenként a NaturalHelp Complex terméket, s kifejezetten jól éreztem magam."

"Tisztelt Címzett!

Két hónapig fogyasztottam reggelenként a NaturalHelp Complex terméket, s kifejezetten jól éreztem magam. Ez különösen akkor tudatosodott bennem, amikor a kéthavi adag elfogyott,  s már két hete nem fogyasztottam a terméket. Okultam a tapasztalatokból, s ismét meg fogom rendelni, hogy a jövőben

rendszeresen fogyasszam.

Üdvözlettel:


Tovább olvasom

   Kovács Attila

Már az első héten furcsa dolgok távoztak belőlem, a panaszaim enyhültek.

"Régebben kipróbáltam egy olyan méregtelenítő kúrát, amiben külön kellett fogyasztani a növényi rostot, a parazita ellenes kapszulát és a méregtelenítő teát. Nem tartalmazott viszont vitaminokat és prebiotikumokat, így ezeket még külön kellett pótolni. Puffadás, gyomorsav túltengés miatt az interneten keresgélve rátaláltam a NaturalHelp Complex méregtelenítő kúrára. Sokkal egyszerűbbnek tűnt, hogy tulajdonképpen csak egyféle terméket kell fogyasztani, és még az ára is sokkal kedvezőbb. Megrendeltem 3 havi adagot. Már az első héten furcsa dolgok távoztak belőlem, a panaszaim enyhültek. Az éjszaka nyugodtabban tudtam aludni, és kipihentebben ébredtem. A gyomorsav csökkentő tablettát csak ritkán kellett szednem, a puffadásom is megszűnt. Nekem legjobban úgy ízlett, amikor natúr (vagy ízesített) ivójoghurtba keverve fogyasztottam el."


Tovább olvasom

   Szűcsné Márti

"a NaturalHelp Complex bizonyított"

"Visszatérő vásárlójuk lettem, mert a NaturalHelp Complex bizonyított. Egy doboz elfogyasztása után eltűnt az enervált, tunya érzés és helyébe lépett az energikus és fizikai-, szellemi frissesség!
Felnőtt gyerekeim is használják a Complexet, mert valódi hatása van.

Elégedett vásárlójuk.


Tovább olvasom

   Ádám

"Igazi családi program Nálunk az Önök terméke"

"Terméküket édesanyám tanácsára kezdtem el fogyasztani. Óvodás korom óta reflux beteg vagyok, ezzel összefüggésben gyógyszereket kellett szednem hasfájás és hasmenés miatt. Amióta a Naturalhelppel kezdem a reggelt, sokkal jobban vagyok, bízom a további gyógyulásomban."

Ádám


Tovább olvasomElismerések és minősítések

 • austria
 • canada
 • china
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland

footer logo


Ügyfélszolgálat

  +36706068176


  


  8348 Megyer, Fő u.5

Hírlevél feliratkozás

Név


E-mail cím


Kövess minketEgészségállapot felmérés