×

Most minden csomag 30% kedvezménnyel! Válassza ki a csomagját és a KOSÁR oldalon írja be a HELPJAN kódot a kuponkód mezőbe, majd érvényesítse.  2 és több db rendelésnél szállítás ingyenes! Válassza ki a csomagját 

 • Étrendkiegészítőnk bevizsgált termék.
 • OÉTI eng.szám: 14845/2014
A tisztaság belülről kezdődik.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum határozza meg azokat a Natural Solution Kft. weboldal felhasználói között létrejött szerződési feltételeket, melyek a weboldalon rendelkezésre álló Szolgáltatások használatára vonatkoznak, valamint szabályozza a weboldal és felhasználói közötti kapcsolatot.

I. Általános rendelkezések

I.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó naturalhelp.hu, (http://www.naturalhelp.hu) és (https://www.naturalhelp.hu) egy weboldal – a Natural Solution Kft. tulajdonában álló virtuális információforrás az Interneten, mely a Natural Solution Kft. termékeit és szolgáltatásait mutatja be, és lehetőséget biztosít az oldal felhasználói számára, hogy különböző szolgáltatásokat igénybe vegyenek, valamint hogy az oldalon található hiperhivatkozások segítségével a Natural Solution Kft. szerverén vagy más, a irányítása alá nem tartozó szerveren tárolt információforrásokhoz hozzáférjenek. A "Natural Solution Kft"  egy korlátolt felelősségű társaság, melyet a hatályos EU törvények szerint az 43847781 regisztrációs szám alatt Natural Solution Kft. néven, az alábbi postai címmel jegyeztek be:

Natural Solution Kft., 8348 Megyer, Fő utca 5. 

Elérhetőségünk: 06-70-606-81-76, Email cím: info@naturalhelp.hu

Cégjegyzékszám: 19-09-517183, Adószám: 23129270-2-13

További elérhetőségek: 

Telephely: Natural Solution Kft., 2092 Budakeszi, Székely u. 28

Elérhetőségünk: 06-70-606-81-76, Email cím: info@naturalhelp.hu

Átvételi pont: Supykids üzlet MAMMUT I.-ben, Budapest II. kerület, 1024, Lövőház u.4-6. 2.emelet 212 szám alatti üzlet (mozgólépcsőtől balra)

Nyitvatartás:

H-Sz: 10.00-20.00 óráig

V:      10:00-18:00 óráig

Elérhetőségünk: 06-70-606-81-82, Email: info@naturalhelp.hu

Natural Solution Kft. biztosítja a jelen szerződési feltételek szerinti szolgáltatásokat, a naturalhelp.hu weboldalon keresztül;

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Felhasználó (vevő)  megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatások azok a szolgáltatások és források, melyeket a Natural Solution Kftnaturalhelp.hu felhasználói számára biztosít naturalhelp.hu  alatti weboldalon keresztül, beleértve a jelen katalógusban /terméklistán / szereplő termékeket és más szolgáltatásokat, melyek folyamatosan bővülnek és változhatnak;

Felhasználó (vevő) az a természetes személy, aki a Natural Solution Kft. által biztosított "Szolgáltatásokat" a  naturalhelp.hu weboldalon keresztül igénybe veszi. A felhasználó a Natural Solution Kft.-vel szerződéses viszonyban áll;

Termék az Eladó részéről előállított, a naturalhelp.hu honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Web-iroda a naturalhelp.hu honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő felhasználói felület;

Szándékos visszaélésnek minősül minden olyan tett vagy szándék, mely az Internet etikájával összeférhetetlen, vagy az Internethez vagy más azzal kapcsolatos hálózathoz kapcsolódó személyeknek kárt okoz, valamint minden olyan tett, mely bűntettnek vagy közigazgatási szabálysértésnek minősül a Magyar /EU vagy más alkalmazandó jog rendelkezései szerint. Szándékos visszaélésnek minősül nem kizárólagosan minden az alábbiakban felsorolt tett vagy kísérlet: flooding, a forrásokhoz való hozzáférés más felhasználói jogainak, nevének és jelszavának felhasználásával, a rendszer hibáinak felhasználása saját célokra, illetve információszerzés érdekében (HACK), olyan tett, mely ipari kémkedésnek vagy szándékos rongálásnak minősül, a rendszer vagy az információ forrásfeltörése, megrongálása vagy tönkretétele (CRACK), engedély nélküli távoli irányításra kifejlesztett rendszerek továbbítása (Trójai vírusok), vírusok telepítése, az Internet vagy más kapcsolódó hálózatok felhasználóinak általános felhasználását zavaró vagy gátló tettek, stb;

Webhely egy bizonyos, az Interneten elérhető tárhely, mely egy egységes cím (URL) és egy HTTP, HTTPS vagy más általános protokollon keresztül érhető el, mely fájlok, programok, szövegek, képek, fényképek vagy más anyagok és források összességét jelenti;

Weboldal a webhely egyik része;

IP cím egy egyedi azonosítószám, melyet az egyes számítógépek, weboldalak vagy felhasználói forrás mellé rendelnek, mely lehetővé teszi a felhasználók internetes helyének meghatározását;

Információs rendszer minden olyan eszköz vagy eszközök hálózata, melyek összességének vagy részének segítségével egy bizonyos program lehetővé teszi az automata adatfeldolgozást;

Hiperhivatkozás minden olyan egy bizonyos weboldalon elhelyezett link, mely lehetővé teszi a más weboldalakhoz, információforrásokhoz vagy másokhoz történő hozzáférést a standard protokolokon keresztül;

Jelszó a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely a felhasználói névvel együtt lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést;

Felhasználói név a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely azonosítja a felhasználót a felhasználói fiókhoz történő hozzáférésekor;

Véletlen eseménynek minősül minden a szerződés pillanatában előre nem látható körülmény, mely a szolgáltatások biztosítását ellehetetleníti.

 

II. A szerződés tárgya

II.1 A Natural Solution Kft. szolgáltatásait kizárólag a felhasználó engedélyével az alábbiakban meghatározottak szerint és az egyes szolgáltatások biztosítására vonatkozó naturalhelp.hu weboldalakon közzétett egyéb feltételek teljesítésével biztosítja.

II.2. A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést, illetve az információs csomagok a felhasználó és a weboldal közötti átviteléhez szükséges kapcsolatot biztosítani, melyek a biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. A Natural Solution Kft nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben a felhasználó nem fér hozzá a szolgáltatásokhoz, amennyiben ezek olyan problémából adódnak, melyek a Natural Solution Kft-től függetlenek (hardver vagy szoftver probléma, internetes kapcsolatra vonatkozó problémák, stb.).

II.3 A jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolatra, valamint azokra a szolgáltatásokra, melyekre külön szabályozás van érvényben.

II.4 A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

II.5 A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen pont megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a I.1. (b) Eladó nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

 

III.  Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata és tartalma

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

III.1 A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a naturalhelp.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. 

A termék kiválasztása

III.2 A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

A vásárlás

III.3 A Vevő az úgynevezett ‘Kosárba’ tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. Vevő az elérhető kedvezményeket legkésőbb a termékek kosárba történő elhelyezése során érvényesítheti megadott kupon érvényesítéssel. 

III.4 Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok, illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése rögzítésével, azután pedig az ÁSZF és más jellegú hírlevél, információk engedély elfogadásával folytathatja, "Megrendelés" gombra kattintva. 

III.5 Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. 

III.6 Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

III.7 Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést.

IV. Árak és a fizetés módja: a termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

IV.1 A szolgáltatásokra vonatkozó árak a naturalhelp.hu honlapján kerülnek feltüntetésre, melyeket a Natural Solution Kft. bármikor megváltoztathat. Az egyes feltüntetett árak összege /amennyiben szükséges/ már tartalmazza az ÁFÁ-t, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.Az árak további változtatásai nem érintik azt a felhasználót, aki már kifizetett egy bizonyos szolgáltatást. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie

IV.2  Az ár megfizetésére a felhasználó a naturalhelp.hu oldalain feltüntetett bármely fizetési módot használhatja.

Az előreutalásos vásárlás

IV.3 Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó CIB Banknál vezetett számú pénzintézeti számlájára. Ellenkező esetben a megrendelést töröltnek tekintjük. 

Natural Solution Kft.
10403095-50526874-69711005
IBAN: HU0410403095-50526874-69711005
SWIFT: OKHBHUHB

IV.4 Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14h00 órával bezárólag az Eladó V.4. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

IV.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

A domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés

IV.6 Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül a Barion Payment Inc. Cím: 1117 Budapest, Infopark stny. 1., Telefonszám: (1) 464 70 99 biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. A Vevő bankkártyájának adatait Eladó semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak Eladó tudomására.

IV.7 Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal értesíti a Vevőt sikeres vásárlásról, amelyről vusszaigazoló email kap. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával  visszairányítja a felhasználói felületre, köszönő oldalra, ahol értesíti a sikertelen bankártya fizetésről, és felajánlja az utánvétes kiszállítást és fizetést. A vevőnek jogában áll ezt a lehetőséget visszautasítani az elérhetőségünk egyikén: Email: info@naturalhelp.hu, Telefon: 06-70-606-81-76

IV.8 Az Eladó pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

 • MasterCard;
 • MasterCard Electronic;
 • Maestro;
 • Visa;
 • Visa Electron.

IV.9  Külföldi szállítási cím: Kérjük az átutalás előtt várja meg az Ügyfélszolgálat emailjét, ez tartalmazza a pontos szállítási költségeket.

IV.10 A szállítás a termék ellenértékének az eladó bankszámlájára történő jóváírása után történik. A szállítási idő az összeg jóváírásától 1-3 munkanap. Külföldre ez a kiszállítási idő nem érvényes, pontos kiszállítási időről emailben értesítünk. 

Az utánvétes vásárlás

IV.11 Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

V. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

V.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 10-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

V.2 A kézbesítés hétköznaponként, munkaidőben, 8.00 és 17.00 óra között történik. Amennyiben a futár ennek ellenére sem tudja a megrendelt terméket kézbesíteni, telefonon próbál új időpontot egyeztetni. A szállítási idő a megrendeléstől 1-3 munkanap.

V.3 Az összeállított megrendelés tartalmazza a megrendelt terméket, az Ön által megadott számlázási címre kiállított e-számlát emailben küldjük(a szállítási és számlázási cím eltérő lehet, ezért az eltérő adatokat a megrendeléskor töltse ki a számlázási adatok mezőben).  

V.4. A rendelés leadásakor lehetőség van arra is, hogy megjegyzésként megadja munkahelyének vagy bármely más helynek az elérhetőségét is, ha csak ott tudja átvenni a csomagot! Kérnénk a pontos adatok megadását! 

V.5 A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

V.6 Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

VI. Az általános szerződési feltételek elfogadása. Szerződési feltételek módosítása, megszűnése

VI.1. A Natural Solution Kft. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor módosíthatóak (szabad hozzáférés, előzetes regisztráció, a vonatkozó ár regisztrációt követő megfizetése), valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a Natural Solution Kft. bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

VI.2. A jelen szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a Natural Solution Kft. székhelye és bejegyzett irodai címe:  8348 Megyer, Fő utca 5. Európai Uniós tagállam.

VI.3. A Natural Solution Kft. vállalja, hogy emailben és/vagy a felhasználói profilra, a felhasználóik fiókban vagy a Natural Solution Kft. bármely weboldalán feltűnő helyen elhelyezett értesítővel értesíti a felhasználót a változásról. Amennyiben a fenti 3.1. bekezdés értelmében a felhasználó nem nyilatkozik a megváltozott feltételek el nem fogadásáról, úgy a módosítások a felhasználó által is elfogadottaknak tekintendők. Ellenkező esetben a Natural Solution Kft-nek jogában áll a szolgáltatások biztosítását haladéktalanul beszüntetni az adott felhasználó számára, mely a jelen szerződés azonnali felbontásának tekintendő.

VI.4 A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

VII. Adatvédelem

VII.1 A cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, azokat nem adjuk ki. A rendelés folyamán megadott információk, mint cím, telefonszám, bankkártyaszám stb. kizárólag a rendelés és a csomag küldés célját szólgálja.

VII.2 Minden információt az Adatvédelmi nyilatkozatban megtalálja. 

VII.3 Nem használjuk fel az email címét SPAM küldésre, nem támogatjuk a kéretlen levelek forgalmát. Időnként informáljuk a törzsvásárlóinkat egy-egy akcióról, de ha nem óhajt ilyen jellegü leveleket kapni tőlünk, egyszerűen tudasson minket erről a info@naturalhelp.hu email címen.

VIII. A felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó jogai és kötelezettségei

VIII.1 A felhasználónak jogában áll a jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott online szolgáltatásokhoz A Natural Solution Kft. által meghatározott módon hozzáférni és használni azokat. Az előzetes regisztrációt igénylő szolgáltatások eléréséhez a felhasználó köteles felhasználói nevet és jelszót megadni. 

VIII.2 A felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos, valamint a szolgáltatások minőségének és megbízhatóságának érdekében a fejlesztések vagy adatvédelem érdekében a szerződési feltételeket a Natural Solution Kft. által meghatározott módon megismeri és betartja. 

VIII.3 A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést biztosítani, melyek a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek.

VIII.4 A naturalhelp.hu webhelyen található tartalmak, beleértve nem kizárólag a szövegek, képek, dizájnok, ábrák, fényképek és más videó anyagok, hanganyagok, formátumok, szoftverek, adatok, adatbázisok (Beleértve a Natural Solution Kft. adatbázisát) és más anyagok, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok a Magyar állam szellemi tulajdonjogi törvényének védelme alatt, és a Natural Solution Kft vagy más vonatkozó a Natural Solution Kft. számára használati jogot biztosító harmadik fél kizárólagos tulajdonában állnak. A felhasználó nem használhatja saját célokra naturalhelp.hu webhelyet, a szolgáltatásokat vagy a webhely tartalmának bármely részét.

VIII.5 A felhasználó hozzáférési joga nem foglalja magában a naturalhelp.hu webhely tartalmának vagy annak bármely részének másolását vagy reprodukálását, illetve a Natural Solution Kft. vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok használatát, kivéve, ha olyan nem jelentős mennyiségű tartalom csupán személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásáról van szó, mely nem sérti a szerzők törvényes érdekeit, vagy bármely más tulajdonosok szellemi tulajdonjogait. A fentiek ellenére, a felhasználó nem távolíthat el egyetlen jelölést vagy a márkával vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt a fenti anyagokból.

VIII.6 Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, a felhasználó nem teheti naturalhelp.hu  bármely részének tartalmát, vagy az elérhető szolgáltatásokat elérhetővé bármely harmadik fél számára és nem sokszorozhatja azt meg. Ez többek között az jelenti, hogy a felhasználó nem kivonatolhatja és/vagy használhatja újra a naturalhelp.hu lényeges részeinek tartalmát és/vagy készíthet ismételten vagy rendszeresen kivonatot Natural Solution Kft. Z azon jogát, hogy a fenti összeget meghaladó összegű károkat megtéríttesse.

VIII.7 Abban az esetben ha valaki szándékosan rossz címet ad meg rendelésénél vagy nem létező címre rendel, esetleg olyan telefonszámot ad meg, ahol senki sem kapcsolható, tehát direkt kárt okozó szándékkal rendel, azok ellen szándékos károkozás, vagy annak kísérlete miatt jogi vagy büntető eljárást kezdeményezünk.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

IX.1  A Natural Solution Kft. vállalja, hogy a jelen szerződési feltételek értelmében minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

IX.2 A fenti bekezdés ellenére, amennyiben a felhasználó a Natural Solution Kft. tartalmának, vagy a tartalom bármely részének szellemi tulajdonjogait megsérti, a Natural Solution Kft-nek jogában áll a felhasználót törölni.

IX.3 A Natural Solution Kft-nek jogában áll, de nem köteles, a felhasználó számítógépére sütiket – egy internetes szerveren lévő weboldalon keresztül létrehozott és a felhasználó merevlemezén tárolt kis szöveges fájlokat telepíteni, mely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos információk visszaállítását és tevékenységének követését.

IX.4 A Natural Solution Kft hiperhivatkozásokat és reklámhirdetéseket helyezhet el a naturalhelp.hu webhelyen harmadik felek – a Natural Solution Kft partnereinek – szolgáltatásainak és termékeinek forgalmazása érdekében. A Natural Solution Kft nem vonható felelősségre ezeknek a termékeknek az elérhető mennyiségért, valamint a szolgáltatások tartalmáért, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséért, beleértve a szolgáltatások biztosítását, amennyiben a harmadik felek – a Natural Solution Kft partnerei – nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá.

IX.5 A jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott szolgáltatások biztosításakor a Natural Solution Kft fenntartja magának a jogot, hogy felhívja a felhasználó figyelmét vagy felhasználói profiljához hozzárendelje a Natural Solution Kft. hiperhivatkozásait, reklámhirdetéseit, vagy kapcsolódó oldalait, melyek nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá. A Natural Solution Kft nem vállal felelősséget az ilyen és ehhez hasonló oldalakhoz való hozzáférésért, valamint az ilyen webhelyek által nyújtott szolgáltatások biztosításáért, amennyiben ezek tartalma illetve az általuk nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a Natural Solution Kft irányítása alá.

IX.6 A Natural Solution Kft jogában áll a felhasználóknak az új szolgáltatásokkal, illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatókat, a jelen szerződési feltételek változásáról szóló értesítést, valamint a továbbiakban nyújtott szerződések igénybevételéről szóló tájékoztatást küldeni. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik, hogy részére a Natural Solution Kft kéretlen kereskedelmi tájékoztatókat küldjön.

IX.7 A Natural Solution Kft jogában áll, de nem köteles, saját belátása szerint eltávolítani, törölni vagy blokkolni naturarhelp.hu  webhely tartalmának bármely részét.

IX.8 A Natural Solution Kft jogában áll, de nem köteles, bármely a szerverén elhelyezett tartalmat elmenteni és átadni harmadik feleknek valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben ez a Natural Solution Kft vagy más harmadik fél jogvédelmét, törvényes érdekeinek vagy biztonságának érdekeit szolgálja, valamint azokban az esetekben, amikor a vonatkozó tartalmat az illetékes állami hatóságok igénylik.

 

X. Személyes adatok védelme


X.1 A Natural Solution Kft a jelen szerződési feltételek értelmében köteles a felhasználók személyes adatait kellő gondossággal kezelni és felelősséget vállalni azon adatok védelméért, melyekhez a szolgáltatások igénybevételének kapcsán jutott, kivéve a vis maior, véletlen események vagy harmadik felek szándékos visszaélése esetén.

X.2 A Natural Solution Kft a regisztrációs űrlapon feltüntetheti, hogy mely adatok megadása kötelező és melyek önkéntesek, valamint feltüntetheti az adatok megadásának megtagadásának következményeit. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fenti rendelkezések szerint dolgozzák fel.

X.3 Az első bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha a felhasználó vagy az ő irányítása alatt álló más személy szándékos visszaélés során harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit megsérti. Ebben az esetben a Natural Solution Kft kiadhatja a felhasználó személyes adatait az illetékes állami hatóságoknak az alkalmazandó jognak megfelelően.

Naturalhelp Complex 100 % természetes összetevőkkel, rostok, vitaminok, prebiotikum, káros mellékhatások nélkül! Vásároljon most!

Prémium minőség | Használati útmutató | Pénz-visszafizetési garancia | Ingyenes kiszállítas 2 és több db rendelésnél


Most minden csomag 30% kedvezménnyel! Válassza ki a csomagját és a KOSÁR oldalon írja be a HELPJAN kódot a kuponkód mezőbe, majd érvényesítse.  2 és több db rendelésnél szállítás ingyenes! 

1 db most 15 870 Ft helyett 11 400 Ft 

2 db most 27 760 Ft helyett 19 430 Ft

3 db most 38 640 Ft helyett 27 040 Ft

1 doboz termék

Egységár: 14 880 Ft

Csomag ára: 15 870 Ft

Kiszállítás: 990 Ft

1 fő számára 1 hónapra
elegendő adag preventív 
hatású béltisztításhoz és  
a szervezet méregtelenítéséhez2 doboz termék

Egységár: 13 880 Ft

Csomag ára: 27 760 Ft

Spóroljon 2 000 Ft-ot!INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL!

1 fő számára 2 hónapra
kímélő, átfogó kúra
a felhalmozódott méreg és
salakanyagok kiürítéséhez.3 doboz termék

Egységár: 12 880 Ft

Csomag ára: 38 640 Ft

Spóroljon 6 000 Ft-ot!INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL!

1 fő számára 3 hónapra 
elegendő adag, teljes béltisztításhoz
és a szervezet méregtelenítéséhez,
paraziták, férgek kiúzéséhez.Vásárlói vélemények a Naturalhelp-ről:


   Géczi Sándorné Marika

"Frissebb, energikusabb lettem..."

Négy hónapja használom ezt a kiváló méregtelenítő készítményt.Azóta közérzetem lényegesen javult, frissebb, energikusabb lettem. A fáradtságom és kimerültségem csökkent. Évek óta szenvedtem a reflux savas visszafolyásától, mely az utolsó hónapban megszűnt. A felfúvódásom is csökkent, laposabb hasam lett. Mindenkinek ajánlom rendszeres szedését, rövid időn belül lényeges változást fog tapasztalni a közérzetén. Köszönöm. Üdvözlettel: G. Marika


Tovább olvasom

   Tamás

Amióta fogyasztom, sokkal jobb az emésztésem, megszűnt a puffadás, az edzéseket is jobban bírom, kevésbé vagyok sérülékeny.

 "A kötött munka, az aktív életvitelem és a rendszeres sport megköveteli, hogy a szervezetem a lehető legjobb formában működjön, különben nem bírnám a napjaim feszített tempóját. Ezért olyan terméket kerestem, amiben minden egyben benne van, amire szükségem van az aktív életvitelemhez. Az ülőmunka nem kedvez az emésztésemnek, hiába ittam elegendő folyadékot, a hasfájás megkeserítette a napjaimat. Erre kerestem megoldást, amikor ajánlották nekem a NaturalHelp Complexet. Már az első héten sokkal jobban éreztem magam, és azóta a rostpor nélkül el sem tudom képzelni a napjaimat. Amióta fogyasztom, sokkal jobb az emésztésem, megszűnt a puffadás, a székletgondok, sőt még az edzéseket is jobban bírom, és kevésbé vagyok sérülékeny. Ülőmunkát végzők számára mindenképpen csak ajánlani tudom!"


Tovább olvasom

   Eisenbacher Judit

"Egészségesen táplálkozom, odafigyelek a napi folyadékbevitelre is, 
de úgy éreztem, egy tavaszi "nagytakarítás" ennek ellenére hasznos lenne. 
Már 1 hét után azt tapasztaltam, hogy szemmel láthatóan laposabb lett a hasam, 
aminek hihetetlenül örültem :) ezért szívből ajánlom minden fogyókúrázónak, 
aki életmódváltással, egészségesen szeretne vonzó formát elérni!" 

Eisenbacher Judit


Tovább olvasom

   Sz. M. Katalin

"amióta használom az Önök termékét teljesen rendben van az emésztésem, nincs puffadásom"

 "T. Cím!

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy amióta használom az Önök termékét teljesen rendben van az emésztésem, nincs  puffadásom és már nem tudok nélküle már élni. Nagyon kellemes termék, többeknek ajánlottam."


Tovább olvasomElismerések és minősítések

 • austria
 • canada
 • china
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland
 • finland

footer logo


Ügyfélszolgálat

  +36706068176


  info@naturalhelp.hu


  8348 Megyer, Fő u.5

Hírlevél feliratkozás

Név


E-mail cím


Kövess minketEgészségállapot felmérés